Innlegg av: Espen André Kristiansen og Tove Brenna Holmen

Foreldrene til barna ved Osen oppvekstsenter fikk tirsdag beskjed om at barna med SFO-plass i Osen skal få sitt SFO-tilbud i barnehagen. Dette er en konsekvens av kommunestyrets vedtak i desember 2018, hvor sparekniven rammet Osen oppvekstsenter.

En samorganisering mellom barnehage og SFO i Osen er ikke en løsning som Arbeiderpartiet kan støtte. Vi har i vårt valgprogram skrevet at Osen oppvekstsenter skal bestå som et fullverdig tilbud med barnehage, SFO og 1. – 7. trinn.

I dette ligger det at vi heller ikke skal ha denne typen løsninger, hvor SFO skal inngå som en del av barnehagen. Det er svært uheldig både for barnehagen som ikke får være barnehage og ikke minst for SFO som ikke får være et fullverdig tilbud for skolebarn.

Da forslaget om felles ledelse av Osen oppvekstsenter og Rena skole kom advarte vi om at en slik organisering kunne ha store konsekvenser for tilbudet i Osen. Vi ble ikke hørt.

Åmot Arbeiderparti vil uttrykke vår fulle støtte til foreldre og foresatte i denne saken.

Sammen med SV fremmet vi forslag i kommunestyret sist desember om at oppvekstsenteret måtte minimum ha en 40 % stedlige ledelse. Men dessverre ble vi nedstemt og Senterpartiet sikret flertall for løsningen rådmannen foreslo, med en sentraliser ledelse av oppvekstsenteret fra Rena skole.

Vi i Arbeiderpartiet nekter å tro at foreldrene ved Rena skole hadde akseptert at barna sine skulle få sitt SFO tilbud i en barnehage på Rena. Må man tåle mer, bare fordi man bor i Osen? Arbeiderpartiet synes ikke det.

%d bloggere liker dette: