Nei til kutt på Osen Oppvekstsenter

Nei til kutt på Osen Oppvekstsenter

Innlegg av: Espen André Kristiansen og Tove Brenna Holmen

Foreldrene til barna ved Osen oppvekstsenter fikk tirsdag beskjed om at barna med SFO-plass i Osen skal få sitt SFO-tilbud i barnehagen. Dette er en konsekvens av kommunestyrets vedtak i desember 2018, hvor sparekniven rammet Osen oppvekstsenter.

En samorganisering mellom barnehage og SFO i Osen er ikke en løsning som Arbeiderpartiet kan støtte. Vi har i vårt valgprogram skrevet at Osen oppvekstsenter skal bestå som et fullverdig tilbud med barnehage, SFO og 1. – 7. trinn.

I dette ligger det at vi heller ikke skal ha denne typen løsninger, hvor SFO skal inngå som en del av barnehagen. Det er svært uheldig både for barnehagen som ikke får være barnehage og ikke minst for SFO som ikke får være et fullverdig tilbud for skolebarn.

Da forslaget om felles ledelse av Osen oppvekstsenter og Rena skole kom advarte vi om at en slik organisering kunne ha store konsekvenser for tilbudet i Osen. Vi ble ikke hørt.

Åmot Arbeiderparti vil uttrykke vår fulle støtte til foreldre og foresatte i denne saken.

Sammen med SV fremmet vi forslag i kommunestyret sist desember om at oppvekstsenteret måtte minimum ha en 40 % stedlige ledelse. Men dessverre ble vi nedstemt og Senterpartiet sikret flertall for løsningen rådmannen foreslo, med en sentraliser ledelse av oppvekstsenteret fra Rena skole.

Vi i Arbeiderpartiet nekter å tro at foreldrene ved Rena skole hadde akseptert at barna sine skulle få sitt SFO tilbud i en barnehage på Rena. Må man tåle mer, bare fordi man bor i Osen? Arbeiderpartiet synes ikke det.

En lønn å leve av

En lønn å leve av

Av: Arne Hansen, leder Åmot Arbeiderparti

Åmot Arbeiderparti mener at normen i det norske arbeidslivet skal være hele og faste stillinger. For mange er det i dag ikke sånn – verken i vår kommune eller i nabokommunene. Spesielt innen helse- og omsorgssektoren er det særlig mange som må ta til takke med små stillingsbrøker, med den konsekvens at de ikke får boliglån og de får en utrygg hverdag hvor de hele tiden er på utkikk etter nye vakter, og ikke vet helt sikkert når de skal jobbe neste gang.

Når du skal stemme på søndag eller mandag kan du derfor bidra til å endre dette. Vi vil jobbe for å skape en heltidskultur i Åmot kommune. Dette vil føre til en bedre hverdag for de ansatte som ikke lenger trenger å bekymre seg for om de får nok vakter til å dekke månedens utgifter, og som kan begynne å planlegge hverdagen sin bedre.

Godt valg!

Det historiske Åmotsamarbeidet

Det historiske Åmotsamarbeidet

Innlegg av: Espen André Kristiansen og Tove Brenna Holmen

Arbeiderpartiet har klare ambisjoner med valget og fremtiden for Åmot kommune. Derfor har vi også ved dette valget inngått et historisk samarbeid med SV, som har et tilsvarende ambisjonsnivå som oss for Åmot kommune.

Vi er enige om at Åmot kommune trenger ro, etter flere år med uro, uforutsigbarhet og konflikter.

Vi er enige i at kommuneøkonomien må ryddes opp i etter at disposisjonsfondet («sparekontoen») til kommunen er tømt og handlingsrommet til kommunen er borte.

Vi er enige om at kommuneadministrasjonen må slankes.

Vi er enige om at vi skal jobbe sterkt for at Åmot i det minste skal bruke like mye penger på oppvekst som sammenlignbare kommuner, noe vi i dag ikke gjør. Videre ønsker vi å gjøre kommunen vår til en attraktiv kommune å bo i.

Vi er enige om at det er viktig at barn og unge skal kunne vokse opp i vår kommune med de samme forutsetninger for å lykkes uansett hvor de kommer fra i samfunnet.

Vi er enige i at i løpet av perioden skal innføre gratis SFO for 1. klassinger og søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Utvide åpningstider i barnehage og SFO.

Vi er enige om å utrede omsorgsboliger i Rena sentrum, samt avlastningsboliger.

Vi er enige om at vi skal satses på forebygging i helsesektoren, og ser at det blir viktig å ivareta psykisk helse og rusomsorg spesielt. Helsestasjonen skal styrkes, det forebyggende arbeidet og jordmortilbudet må utvides.

Og ikke minst: Vi er enige om at eiendomsskatten i kommunen skal reduseres. Eiendomsskatten er en usosial skatt, som i dag rammer skjevt. De siste årene har eiendomsskatten økt og i tillegg blitt innført i hele kommunen fra 2020.

Det viktige er at vår kommune skal være et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, økonomi, legning eller livssyn.

Åmot står i dette valget overfor er retningsvalg. Arbeiderpartiet og SV er nå det eneste alternativet for å få en ny retning i Åmot og en ny politisk ledelse.

Valget 2019 er et valg mellom mer av det samme eller noe helt nytt i det historiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og SV. Vi ber om din tillit og at du stemmer på Arbeiderpartiet eller SV i dette valget. Vi lover å stå på for kommunen vi trives i. For hele kommunen vår!

Godt valg!