Innlegg av: Espen André Kristiansen og Tove Brenna Holmen

Arbeiderpartiet har klare ambisjoner med valget og fremtiden for Åmot kommune. Derfor har vi også ved dette valget inngått et historisk samarbeid med SV, som har et tilsvarende ambisjonsnivå som oss for Åmot kommune.

Vi er enige om at Åmot kommune trenger ro, etter flere år med uro, uforutsigbarhet og konflikter.

Vi er enige i at kommuneøkonomien må ryddes opp i etter at disposisjonsfondet («sparekontoen») til kommunen er tømt og handlingsrommet til kommunen er borte.

Vi er enige om at kommuneadministrasjonen må slankes.

Vi er enige om at vi skal jobbe sterkt for at Åmot i det minste skal bruke like mye penger på oppvekst som sammenlignbare kommuner, noe vi i dag ikke gjør. Videre ønsker vi å gjøre kommunen vår til en attraktiv kommune å bo i.

Vi er enige om at det er viktig at barn og unge skal kunne vokse opp i vår kommune med de samme forutsetninger for å lykkes uansett hvor de kommer fra i samfunnet.

Vi er enige i at i løpet av perioden skal innføre gratis SFO for 1. klassinger og søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Utvide åpningstider i barnehage og SFO.

Vi er enige om å utrede omsorgsboliger i Rena sentrum, samt avlastningsboliger.

Vi er enige om at vi skal satses på forebygging i helsesektoren, og ser at det blir viktig å ivareta psykisk helse og rusomsorg spesielt. Helsestasjonen skal styrkes, det forebyggende arbeidet og jordmortilbudet må utvides.

Og ikke minst: Vi er enige om at eiendomsskatten i kommunen skal reduseres. Eiendomsskatten er en usosial skatt, som i dag rammer skjevt. De siste årene har eiendomsskatten økt og i tillegg blitt innført i hele kommunen fra 2020.

Det viktige er at vår kommune skal være et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, økonomi, legning eller livssyn.

Åmot står i dette valget overfor er retningsvalg. Arbeiderpartiet og SV er nå det eneste alternativet for å få en ny retning i Åmot og en ny politisk ledelse.

Valget 2019 er et valg mellom mer av det samme eller noe helt nytt i det historiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og SV. Vi ber om din tillit og at du stemmer på Arbeiderpartiet eller SV i dette valget. Vi lover å stå på for kommunen vi trives i. For hele kommunen vår!

Godt valg!

%d bloggere liker dette: