Åmot kommunestyre vedtok 6. mai 2015 samfunnsdelen i ny kommuneplan for Åmot. Gjennom vedtaket har kommunen fått et nytt verktøy for å utvikle Åmot mot år 2030 – både som samfunn og organisasjon. Kommuneplanen skal kommunen bruke aktivt i saksbehandlingen, og målene i den nye samfunnsdelen må vi knytte sammen med de neste års budsjett- og økonomiplanarbeid.

Åmot har de siste 10-15 årene gjennomgått en utrolig utvikling. Vi har endret kommunen vår fra å være en industrikommune til å bli et sivil-militært kompetansesenter.

Rena leir i Østerdal Garnison utgjør en viktig del av Åmot-samfunnet. Det er én av Norges største og mest moderne militærleirer. Åmot er også vertskommune for Høgskolen i Hedmark, campus Rena, stasjonsby på Rørosbanen og Birkebeiner-hovedstad i Østerdalen.

Åmot er møteplassen mellom alle disse menneskene; soldatene, birkebeinerne, studentene, turistene og den øvrige befolkningen.

Kommuneplanen er det viktigste grunnlaget vi har for å bygge framtidas Åmot. «Vilje til vekst» er vårt viktigste virkemiddel for å bygge framtidas Åmot.

Kommuneplanen inviterer til å forme og vise framtidas Åmot, se utviklingstrekkene som kommer ikke bare i år, men om 5, 10 og 15 år. Politikk er ute der folk bor. Planen må være noe som snakker til både fornuften og til hjertet, den skal være realistisk og vise framtidas utvikling.

Åmot må tørre å satse, tørre å prøve nye ting og lære. Vi skal være en forutsigbar kommune, med like muligheter for alle og ha godt forankrede beslutninger som tar utgangspunkt i kommuneplanen.

I hjertet av vår kommune skal visjonen «Vilje til vekst» stå.

Les kommuneplanen her!