Av:

Ann Evelyn Bergli, leder Åmot AP

Espen Andre Kristiansen, ordfører og ordførerkandidat Åmot AP

Tove Brenna Holmen, varaordførerkandidat

Åmot kommune har nå fått godkjent refusjonskravet på de ressurskrevende brukerne. Dermed fikk opposisjonen i Åmot bestående av SP, FrP, SV og Mona Strand (uavhengig) en gavepakke som reddet budsjettet for dem.

De visste ikke i februar at disse inntektene ville komme da de vedtok omfattende budsjettendringer. At de nå påstår og antyder at de hadde kontroll og visste hva de gjorde er i beste fall bare en bløff i stede for å ta ansvar for hva de virkelig gjorde. Nemlig å vedta et budsjett med underskudd.

At de nå antyder at de hadde et budsjett i balanse er dessverre ikke sant.

Demonstrasjonen for å få et budsjett i balanse var berettiget. Og den hadde en virkning i form av at opposisjonen måtte finne en løsning for å få budsjettet i balanse. Nå var det ikke opposisjonen som fant løsningen, men de tar mer enn gjerne æren for den. Mens vi andre selvsagt er klar over at det er administrasjonens refusjonskrav de nå tar æren for. Godt vi har en dyktig administrasjon i Åmot kommune!

Opposisjonen skapte en usikkerhet ved å endre budsjettet i februar og april uten å vise hvor de skulle ta pengene fra i stedet. Opposisjonen får ta ansvaret for den usikkerheten de selv skapte i stedet for å løpe fra ansvaret og skylde på Arbeiderpartiet.

Å skylde på andre når opposisjonen selv satte kommunen i en slik situasjon er en direkte ansvarsfraskrivelse.

God sommer!