Personalpolitikk i Åmot kommune

Det er riktig som Gjems skriver i sitt leserinnlegg 11. juni at det er rundt 10 % sykefravær i Åmot kommune. Det er heller ikke utenkelig at Gjems har rett i at sykefraværet har økt som en følge av budsjettdiskusjonen og den usikre situasjonen som Senterpartiet, SV, FrP og Mona Strand (uavhengig) satte kommunen i 25. februar 2015. (mer…)