Eldre skal bli mer aktive

Eldre skal bli mer aktive

Østlendingen skrev 21.07.15 en flott artikkel fra Løten om at eldre skal bli mer aktive. – Målet er at eldre skal bli mer selvhjulpne i egen bolig, men det krever fokus på “Hverdagsrehabilitering”. Hverdagsrehabilitering handler om livskvalitet. Det handler om å kunne styre eget liv lengst mulig.

(mer…)