Det er ikke til å komme unna at Åmot kommune har fått endel pepper etter at man endret på servicetorget og omarbeidet sentralbordløsningen. Det har rett og slett vært vanskelig å komme i kontakt med kommunen, og jeg har aldri forsøkt å forsvare løsningen som ble valgt. Snarere tvert imot har jeg vært svært kritisk til den. Men vi må se fremover, Arbeiderpartiet mener kulturhuset kan være nøkkelen til suksess.

I stedet for å snakke om hvordan det har vært og hvordan det ikke fungerer, er jeg svært opptatt av å heller finne en god løsning for hvordan det skal fungere i fremtiden. Arbeiderpartiet ønsker kort oppsummert følgende løsning: Kulturhuset.

Vi kan rett og slett ikke leve med en situasjon hvor kommunen får gjennomgående pepper for hvordan kommunen møter sIne innbyggere. Kommunen er der som en følge av innbyggerne, ikke til tross for. Derfor har vi foreslått og fått vedtatt at man skal utrede videre hvordan man bruker kulturhuset som inngangsport til kommunen.

Vi mener at kulturhuset vil være en velegnet måte å ønske alle velkommen på, der er det en kafe, det er et bibliotek der, lekerom for de unge, kinosal og ikke minst også et kunstgalleri like innenfor døra. Dette kan vi jo bruke til å ønske folk velkommen?

Da kulturhuset ble bygget skulle det være en møteplass. Arbeiderpartiet ønsker at man skal kunne møte et menneske da man kommer til Åmot kommune, der skal man kunne få kvalifisert hjelp. Enten ved at vedkommende kan hjelpe deg direkte, eller gjennom å i alle fall sette deg i kontakt med rette vedkommende.

Vi ser for oss at man ikke har ei luke, men at man har mennesker tilgjengelig rett innenfor inngangen til kulturhuset. Siden kommunen ikke har råd til å tilsette egne mennesker til å ta denne jobben mener vi det er riktig at den bemannes med utgangspunkt i de tilgjengelige ressurser som kommunen har. Kanskje kan man se dette i sammenheng med biblioteket? Kanskje kan det sees i sammenheng med kafeen? Kanskje kan det sees i sammenheng med kultur? – Dette vil ikke vi ta noen beslutning på akkurat nå, men det er av de tingene som rådmannen allerede har fått i oppdrag å utrede.

Innimellom behøver man ikke gå langt for å bli inspirert. Ser man på hvordan man har fått dette til i Sparebanken Hedmark sin filial på Rena, det er jo en flott løsning, tilgjengelig for alle, moderne og serviceorientert. Kanskje inngangen til Åmot kommune skal bli slik?

Vår klare visjon er å bruke kulturhuset som inngangsport i kommunen, med et velkomsttorg rett innenfor døra.

Sentralbordet er en annen utfordring vi har. Dagens løsning krever mye tålmodighet og det er fortsatt mange den ikke fungerer godt for. Denne må man rett og slett finne en annen løsning på. Vi mener at en sentralbord-funksjon må gjenopprettes.

Trenger vi inspirasjon? Vel, la oss ta en tur over Torget da. Så drar vi på studietur til Sparebanken Hedmark sin filial på Rena. Trenger ikke dra langt for å se gode løsninger! 🙂