Det er riktig som Gjems skriver i sitt leserinnlegg 11. juni at det er rundt 10 % sykefravær i Åmot kommune. Det er heller ikke utenkelig at Gjems har rett i at sykefraværet har økt som en følge av budsjettdiskusjonen og den usikre situasjonen som Senterpartiet, SV, FrP og Mona Strand (uavhengig) satte kommunen i 25. februar 2015. En situasjon hvor Senterpartiet, SV, FrP og Mona Strand (uavhengig) ikke bare gjenopprettet Desettunet uten å finne pengene til å drive det, men også fjernet stillingen til tre konkrete ansatte uten forvarsel i et kommunestyremøte, samtidig som man publiserte dette på Facebook mens debatten fortsatt pågikk i kommunestyresalen.

Og ikke minst 25. april hvor man stenger en avdeling på Ryslingmoen, tross i at det ikke ga nok innsparinger for å drive Desettunet. Samtidig som Senterpartiet, SV, FrP og Mona Strand (uavhengig) heller ikke lytter til uttalelsene fra 7 fagforeninger og kommunens Arbeidsmiljøutvalg. At slike hendelser og en slik måte å opptre på som politikere skaper frykt, usikkerhet og i sin tur sykefravær blant kommunens ansatte ville ikke overrasket meg.  Jeg kan ikke skjønne det er god personalpolitikk å overse fagforeningene og Arbeidsmiljøutvalget.

Arbeiderpartiet har hele tiden vært opptatt av å redusere antallet midlertidige ansatte, samtidig vedtok vi i desember 2011 at ansatte skal minst ha 40 % stilling i kommunen.

I tidsrommet Gjems refererer til har Rådmannen holdt stillinger ledige for ikke å måtte nedbemanne de igjen etter budsjettvedtaket i desember 2014, da det hadde vært klart lenge at man måtte kutte 14,5 millioner kroner i budsjettet for 2015.

At rådmannen har gjort dette har blitt presentert for kommunestyrerepresentantene flere ganger, så det er merkelig ikke Gjems har fått dette med seg.

Sykefraværet er en stor utgiftspost for kommunen. Derfor vedtok Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet i desember 2014 at det skulle igangsettes et eget prosjekt for å redusere sykefraværet i Åmot kommune fra budsjettåret 2015. Dette er igangsatt.

Senterpartiet stemte imot dette «sykefraværsprosjektet». Når Gjems skriver som han gjør må jeg jo spørre om dette er Senterpartiets måte å ta ansvar for å redusere sykefraværet på?

Arbeiderpartiets linje er og har vært forutsigbarhet. Det vil den fortsette å være.