Åmot Arbeiderpartis valgliste 2015-2019

Her er vi som ønsker oss muligheten til å styre Åmotsamfunnet i 4 nye år.
Våre fem hovedprosjekter for valgperioden 2015-2019 er:

  • Oppvekst og utdanning
  • Helse, omsorg og aktivitet
  • Stedsutvikling
  • Arbeidsplasser
  • Kommunal økonomi, drift og lokalt miljø
Les vårt partiprogram

Espen André Kristiansen

Ordførerkandidat I politikken har jeg alltid vært opptatt av forebygging og folkehelse. Vi må få flere til å fullføre skoleløpet, derfor har forebygging og utdanning vært min hjertesak i forrige periode. Markedsføring av kommunen er viktig for meg, derfor vil jeg bruke mye tid på stedsutvikling og videre utvikling av Forsvaret og Høgskolen i vår region. I tillegg må vi tilrettelegge for næring og arbeidsplasser i hele kommunen. Jeg er gift med Mette, vi har ingen barn, men sammen har vi hunden Zalto som får mye av vår private tid. Les gjerne mer om meg og mine meninger her på bloggen min.

Tove Brenna Holmen

Varaordførerkandidat Mitt engasjement for å stille til valg er at jeg blant annet vil fortsette arbeidet med et helhetlig folkehelsetilbud til både unge og eldre. Deriblant oppvekstvilkår for unge og omsorg- og aktivitetstilbud for de som trenger det. Jeg er opptatt av rettferdighet og ærlighet, og er nok ganske tydelig og direkte. på fritiden liker jeg å være ute, holde formen vedlike og stortrives på hytta i Osen. Jeg er 52 år, gift og har to barn, jeg jobber i kommunen som avdelingsleder for renholderne.

Ingebjørg Dybvik

3. kandidat Eg er 45 år, opprinnelig frå Stord i Hordaland, men har budd i Åmot sidan 2006. Bur sammen med Bjørn og 50 sauer på eit småbruk i Åsbygda. Eg har 4 barn og 3 bonusbarn, i alderen 8 til 25 år. Tidligare har eg jobba mange år på teknisk etat i Stord kommune, og eg har vore “bonde” på heiltid med produksjon av tomater, egg og kjøtt. Eg jobbar no som butikkmedarbeidar på Rena Optiske. Eg er politisk aktiv fordi eg ønsker å bidra til å gjere Åmot kommune til eit endå betre stad å bu og å besøke. Mitt hjerte bankar ekstra for primærnæringane, og eg har vore medlem i Hovedutvalg for landbruk og utmark i åtte år. Dei neste åra ønsker eg å jobbe for å videreutvikle både landbruk, jordbruk og det lokale næringslivet.

Arve Lund

4. kandidat Jeg valgte å stille på Arbeiderpartiet sin liste fordi jeg mener partiet har den beste politikken, samt den beste forutsetning for at alle skal bli sett i den situasjon de befinner seg i. Mine hjertesaker er: Oppvekst og utdanning, samt helse, omsorg og aktivitet. Dette fordi det er fremtidens Åmot som går i/på barnehage/skole nå, vi må sørge for at alle barn får den beste skolegang og oppvekst som er praktisk mulig i Åmot. Helse og omsorg er viktig for alle, i den situasjonen som den enkelte befinner seg skal vi tilstrebe og møte bruker/pasient på best mulig måte, dette fordi den enkelte person da vil føle seg trygg på at det er det riktige tilbudet den enkelte får.

Ann Evelyn Bergli

5. kandidat (leder i Åmot AP) Jeg er 50 år, kommer fra Meløy. Har to barn og er svært opptatt av kommunens utvikling. Vi trenger å arbeide med stedsutvikling og næringsutvikling. Vi har en næringshage som må promoteres mer, samtidig som vi må skape flere arbeidsplasser og bedre skoler. Ansatte i Åmot kommune skal føle kommunen som en god, trygg og forutsigbar arbeidsgiver. Fysisk aktivitet er viktig, derfor ønsker jeg at man skal anlegge en Tuftepark i Rena park (Birkebeinerparken).

Marit Halvorsen Bekkhus

6. kandidat (Åmot AUF) Jeg har alltid tatt lyst til å være med på å skape fremtidens Åmot, og nå får jeg muligheten. Jeg er 19 år gammel, og er opptatt av at de unge også skal bli hørt. Jeg engasjerer meg i saker som at de eldre skal få bo lengst mulig hjemme og at vi satser på velferdsteknologi, ha et godt tilbud til unge som sliter psykisk, etablere tuftepark og isbane i gamle Rena park, og at barn og unge skal ha gode tilbud når det kommer til barnehage og skole. Idrett og helse er også ganske viktig for meg. Gode muligheter året rundt med ski om vinteren, turgåing om sommeren, og forskjellige idretter året rundt. Ikke bare for barn og unge, men også voksne! Det skal være trygt og godt å vokse opp i Åmot.

Mette Emilsen Kruse

7. kandidat Barn- og unges oppvekst er for meg svært viktig. Som barnehagelærer er det å sikre en god start i livet jobben min, og som politiker for Arbeiderpartiet er det å skape gode systemer som gjør at forebyggingen starter tidlig viktig. Vi må arbeide fra barn er barn, til de er voksne med å sikre at de fullfører skolen og kommer seg i arbeid. Som lokalpolitiker er det viktig for meg at vi satser på oppvekst og utdanning, uansett hvor man bor i kommunen. Selv er jeg oppvokst i en liten grend i Stange som heter Tangen, gikk på en liten barneskole og ser verdien av det. Jeg er 30 år og gift, bodd på Rena siden 2004, da jeg startet her som student. For tiden tar jeg en mastergrad i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, samtidig som jeg arbeider i Åmot kommune.

Nils Kvilvang

8. kandidat Jeg brenner for oppvekstspørsmål – skole, barnehage, idrett og kultur. Jeg har vært fast medlem av hovedutvalget for oppvekst og kultur de siste fire årene, og mener området har hatt en positiv utvikling siste periode. Jeg er også aktiv i idrettsmiljøet, spesielt som fotballtrener i Yngres avd. Sammen med tilbud som kulturskole, fritidsklubb og alle andre lag og foreninger mener jeg vi har et veldig godt tilbud til barn og ungdom i Åmot – det skal vi være stolte av og bygge videre på! En god oppvekstsektor er vårt fremste middel for å skape vekst i kommunen. Jeg er 45 år, innflytter fra Oslo og tidligere offiser. Jobber nå på Høgskolen i Hedmark avd Rena der jeg holder på med en doktorgrad i økonomi. Bor på Deset sammen med Torill som er lærer på Rena skole og våre tre barn.

Daniela Lundesgaard

9. kandidat Jeg er 54 år gammel og flyttet fra Tyskland til Rena for 20 år siden. Like lenge har jeg jobbet ved Høgskolen i Hedmark, avd. Rena som fagansatt. Jeg ønsker at det går rundt i kommunen og at vi har et godt inntektsgrunnlag slik at tilbudet innen skole og barnehage, kultur og omsorg er på topp. Min hjertesak er derfor stedsutvikling og attraktive arbeidsplasser i både privat og offentlig virksomhet slik at mange ønsker å bosette seg i en så flott kommune som Åmot.

Henning Westerheim

10. kandidat Jeg står på Arbeiderpartiets liste fordi jeg  synes grunnprinsippene i sosialdemokratiet er riktig og viktig i dagens samfunnsutvikling. Som for eksempel: Sosialdemokratiet innebærer at viktige samfunnssaker løses i fellesskap. Samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi behøver ikke å gå så langt tilbake i tid for å finne at det ikke var like muligheter for alle til f.eks. utdanning. Rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd. I tillegg vil jeg nevne noen saker jeg synes er viktig: Legge forholdene til rette for at unge i etableringsfasen får best mulig forutsetning til å  skaffe seg egen bolig/leilighet. Ta vare på de eldre i samfunnet på en måte vi alle kan være bekjent av. Satse på skole/utdanning. Lærlingeplasser. Legge forholdene til rette for at innbyggerne lett kan aktiviseres gjennom fysisk aktivitet både sommer og vinter. FYSAK er et fint tilbud om sommeren og fotballbanene på Åmot Eng er gull verdt. Løypekjøring på vinteren er viktig for å  få folk ut på ski.

Trond Solheim

11. kandidat Jeg har jobbet i Norsk næringsmiddelindustri i over 30 år, og jeg ser at næringsmiddelindustrien er helt avhengig av et sterkt Norsk landbruk for å overleve. Mine hjertesaker vil derfor bli å være med for å påvirke at landbruket får best mulig og riktigst mulig rammebetingelser på sikt for å sikre et drivekraftig Norsk landbruk og Norske arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Jeg er 51 år gammel gift og har 5 barn, jobber som råvareinnkjøper i Orkla, og har kjøtt-, egg- og meieriråvarer til alle Orkla’s fabrikker i Norge i min portefølje.

Elin Roti

12. kandidat Som kommunens representant inn i styret i Sør-Østerdal Næringshage er jeg selvfølgelig spesielt opptatt av næringsutvikling. Vi må skape flere arbeidsplasser i vår kommune, tilrettelegge for nye gründere og bevare de eksisterende. I fylket mangler det praksisplasser for lærlinger, vi trenger et næringsliv og en kommune som forplikter seg i større grad til å tilby lærlingeplasser. At flere fullfører skoleløpet er viktig, som et ledd i dette må vi ha et aktivt fokus på god psykisk helse og individuell oppfølging av folk som trenger det. Samtidig er skolen viktig for å skape fremtidens gründere som fortsetter utviklingen i vår kommune. Åmot skal være en attraktiv kommune å flytte tilbake til. Birken- og Nobelprosjektet på Ungdomsskolen er viktig å bevare.

Terje Simensen

13. kandidat Jeg er 58 år og gift. Flyttet til Åmot for 5 år siden. Jeg har ingen aktiv politisk bakgrunn, men er engasjert i samfunnsutvikling og politikk generelt. Jeg er utdannet mekaniker og hatt alle mine yrkesaktive år i Ringsaker. Ut fra erfaringer gjennom daglig drift og ledelse i relativt små bedrifter har næring og utviklingsarbeid, i lokalsamfunn engasjert meg. Åmotsamfunnet byr på mange utfordringer og muligheter. Som relativt ny i denne flotte kommunen ser jeg at mulighetene for vekst og utvikling absolutt er til stede. For meg er det viktig at det er du/dere som sammen med Åmot Arbeiderpartiet og den generelle befolkningen står sammen for å få en bærekraftig og god kommune å bo i. I tillegg til næring er jeg også opptatt av at høyskole og forsvar skal utvikle seg enda mer i vårt lokalsamfunn. Som enhver annen innbygger er også jeg opptatt av en god helsepolitikk for alle, samt at våre etterkommere skal få god oppvekst. En hilsen om et godt valg.

Berit Gresen

14. kandidat Er listekandidat for Åmot AP fordi disse sakene er spesielt viktig for meg: Gjenopprette og bevare plasser på Ryslingmoen. Øke antallet bemannede omsorgsboliger. Nei til konkurranseutsetting eller privatisering. Redusere ufrivillig deltidsarbeid. Skape flere arbeidsplasser. Men mine hjertesaker er: Gode oppvekstforhold for barn og unge. Legge til rette for at eldre kan bo lengst mulig hjemme. Satse på velferdsteknologi. Ha et godt dagtilbud til demente.

Yngve Bjørnar Sekkelsten

15. kandidat Jeg kom til Åmot i 1997 for å arbeide i musikkskolen (fra 1999: kulturskolen). Jeg valgte Åmot fordi bygging kulturhuset da akkurat var vedtatt, og det tydeligvis var en kommune som satset på kultur. I dag opplever vi reduserte bevilgninger og nedgang i tilbud. Godt kulturtilbud, både frivillig og offentlig, er samfunnets “lim”. Det er dette som gjør at familier får lyst til å flytte til kommunen. Jeg er også opptatt av barn og unges oppvekstmiljø. Av den grunn, har jeg i gjennom mange å valgt å engasjere meg i FAU på de skolene mine barn har gått. Da jeg sa ja til å bli oppført på Åmot Arbeiderpartis liste, var det nettopp for å kjempe for mine hjertesaker, kultur og oppvekst.

Knut Lundberg

16. kandidat Jeg brenner for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår. Alle skal ha mulighet til å komme opp og frem med best mulig tilrettelegging. Det er viktig å se hver enkelt elev og hva de kan, utnytte ressursene deres. Ønsker også en verdig helse- og omsorgssatsning i kommunen, som lar de eldre bo hjemme så lenge som mulig. Bygge døgnbemannede omsorgsboliger og ha et godt sykehjemstilbud for de som trenger det. Jeg er dessuten opptatt av at dagens ulvesone skal vekk for å redusere hardt press i enkelte områder, redusere ulvebestanden. Jeg er 45 år, gift og har en sønn på 12 år. Jeg jobber som driftsleder på Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad og er utrykningsleder i Åmot brann og redning. Jeg er glad i å være ute i naturen og er en ivrig jeger og fisker.

Geir Atle Bekkevold

17. kandidat Jeg er 47 år, innflytter til Rena i forbindelse med etableringen av Rena leir. Jobber på tekniske verkstedet i Rena leir som fagarbeider. Er tillitsvalgt på klubb og avdelingsnivå i Fellesforbundet og i LO i Åmot. Er interessert i næring og sysselsettingspolitikk, vil jobbe for et tre partssamarbeid (arbeidsgivere, tillitsvalgte og lokale myndigheter) som jobber med tiltak for å få til flere og tryggere arbeidsplasser i kommunen i både privat og offentlig sektor. Se på egne tiltak for de unge gjennom utdanning, praksis plasser og utplassering i bedrift. Utdanning, arbeid og bolig er ting som engasjerer meg spesielt.

Astrid Hansen

18. kandidat Jeg er 71 år og mener selv at jeg tar det meste på strak arm. Jeg liker og følge med på det rundt meg. Er omsorgsarbeids men pensjonist. Er bestemor og oldemor.

Trine Gunn Eriksen

19. kandidat Jeg er listekandidat for Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å være med å påvirke Åmot i fremtiden. Hjertesaker for meg er at Åmot kommune skal være en god kommune å bo i og flytte til. Kommunen skal ha full barnehagedekning med høy kvalitet, søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, legge tilrette for at de eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som jeg ønsker å bevare Ryslingmoen med et fullverdi tilbud.

Daniel Heino

20. kandidat (Åmot AUF)

Kari Røed

21. kandidat Som sykepleier er det naturlig at min hjertesak er helse. Helse er en stor post og jeg er opptatt av helse for mennesker i alle aldre, fra spedbarn til endre. Jeg brenner for barn og unges fysiske og psykiske helse, derfor vil jeg jobbe for at de skal ha gode oppvekstvilkår med fokus på barnehage og skole. Jeg ønsker også å jobbe for at de eldre i kommunen skal få en verdig alderdom og at de skal få bo hjemme så lenge som helsa tillater det.

 

Geir Framnæs

22. kandidat Jeg er 49 år og er fra Rena, men har bodd i Nord-Norge i mange år. Jeg jobber innenfor helse og er spesielt opptatt av forebyggende arbeid og rehabilitering. Jeg liker turer med bikkja og MC-turer.

Lill Gundersen

23. kandidat

Rada Djuric Cvetkovic

24. kandidat Jeg er 49 år, kommer opprinnelig fra Bosnia og kom til Norge som flyktning for 15 år siden. Er gift og har 4 barn. Trives godt i Norge, og er svært opptatt av å kunne klare meg selv og bidra. Er veldig glad i jobben min som renholder i blant annet Åmot kommune og på Kiwi. Jeg er veldig opptatt av barn og eldre, alle skal ha et godt liv her i Åmot.

Turid Sonja Holen Kristiansen

25. kandidat Jeg er 64 år, gift og har to barn. Arbeider på Coop Extra, men har eget vaskefirma på siden. For meg er det viktig at vi utvikler Åmot, satser på oppvekst gjennom å få bedre skoleresultater. Som næringsdrivende selv, så synes jeg at å utvikle nye gründere er viktig. Derfor mener jeg at man må oppfordre elever i våre skoler til å starte elevbedrift. Det handler om fremtiden, det gir utvikling i kommunen og kanskje ildsjeler som vil kunne lage arbeidsplasser i kommunen i fremtiden.

Vil du bli medlem av Arbeiderpartiet? Meld deg inn i dag!

aplogo