Birkebeinerland og et lokalhistorisk museum?

Birkebeinerland og et lokalhistorisk museum?

Det er ingen kommunal oppgave alene å etablere Birkebeinerland på Rena syd. Men det er viktig å opprette en lokalhistorisk forankring til Birkebeinerne i kommunen vår. Vi er tross alt Birkebeinerriket. Åmot Arbeiderparti er ikke imot å etablere et Birkebeinerland på...

les mer
Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Gjennom de siste fire årene har vi prioritert barn og unges oppvekst og læring. Vi har vært opptatt av å rehabilitere skolebyggene på Rena for å skape et godt læringsmiljø. I tillegg har vi gitt rektorer mulighet til å være rektorer, ved å ha en skolefaglig...

les mer

Personalpolitikk i Åmot kommune

Det er riktig som Gjems skriver i sitt leserinnlegg 11. juni at det er rundt 10 % sykefravær i Åmot kommune. Det er heller ikke utenkelig at Gjems har rett i at sykefraværet har økt som en følge av budsjettdiskusjonen og den usikre situasjonen som Senterpartiet, SV,...

les mer
Uansvarligheten som ble reddet av refusjonskravet.

Uansvarligheten som ble reddet av refusjonskravet.

Åmot kommune har nå fått godkjent refusjonskravet på de ressurskrevende brukerne. Dermed fikk opposisjonen i Åmot bestående av SP, FrP, SV og Mona Strand (uavhengig) en gavepakke som reddet budsjettet for dem. De visste ikke i februar at disse inntektene ville komme da de vedtok omfattende budsjettendringer. At de nå påstår og antyder at de hadde kontroll og visste hva de gjorde er i beste fall bare en bløff i stede for å ta ansvar for hva de virkelig gjorde. Nemlig å vedta et budsjett med underskudd.
les mer
Forsvarets troverdighet står på spill!

Forsvarets troverdighet står på spill!

Forsvarssjefen er i prosess med sitt fagmilitære råd (FMR) som skal være ferdig 1. oktober. Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har fremlagt sin rapport "Et felles løft", og McKinsey rapporten, som omhandler modernisering og effektivisering av stabs, - støtte og forvaltningsfunksjoner, er fremlagt. Et militært forsvar koster mye penger for en nasjon, men ennå har ingen spart penger ved å avskaffe sitt militærvesen.
les mer