Ambisjonen om å etablere en handelshøgskole på Rena er i dag enda nærmere. I mandag deltok jeg på åpningen av mastergradsstudiene i business administration (MBA) på Rena. Dermed er studiet som kan gi deg status som siviløkonom opprettet her på campus Rena!

For et par år siden ga Åmot kommune et bidrag til å etablere dette studiet, der vi gikk inn i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Mediehuset Østlendingen om å etablere et professorat her på Rena. Å etablere høgskoleavdelingen på Rena som noe mer enn en “høgskoleavdeling”, men å i stedet kunne kalle den en handelshøgskole er målet! Da vil konkurrere på lik linje med BI eller NHH i Bergen om studentene og bli anerkjent ved å være en av de store handelshøgskolene for utdanning av ledere til både offentlige og privat sektor.

Vi må arbeide mer aktivt for å etablere et solid og godt privat næringsliv i vår region. Opprettelsen av MBA-studiet er et viktig bidrag til å skape ledere innenfor det private næringslivet som kan bidra med sin kompetanse for å utvikle og skape vekst i innlandet.

Det er viktig at Åmot kommune bidrar aktivt til å etablere nye og spennende studier her på campus Rena. Med mandagens åpning av MBA-studiet har vi enda et bein å stå på for campus Rena. Og er enda et skritt nærmere målet om å kunne kalle oss en handelshøgskole.

Gratulerer med opptaket til studentene og lykke til med studiene! 🙂

%d bloggere liker dette: