I dag for 4 år siden ble 77 mennesker brutalt myrdet av en gal mann med våpen. Først ble 8 mennesker drept i bombeangrepet i regjeringskvartalet. I tillegg ble titalls vis av mennesker skadet som følge av bomben. Så jaktet massemorderen opp barn og unge på Utøya og totalt 69 stykker ble brutalt myrdet. Også her ble 66 ungdommer skadet, mange av dem for livet.

Dette var en svært målrettet terrorhandling. Og slik jeg ser det er det bare kujoner som kan gjøre det massemorderen gjorde denne dagen, kujoner som er redde for demokratiets stemme bært av unge mennesker.

I dag går mine tanker til alle berørte, spesielt til de som ble frarøvet sine umistelige kjære. Jeg vil avslutte med å gjenta Jonas Gahr Støre fra tidligere i dag:

Vi skal ikke la terrorisme vinne, ikke la vold splitte og forandre samfunnet vi er glad i og stolte av. Vi skal stå mot hatet, kjempe mot fordommer.

Vi skal aldri glemme!!