Mange lag og foreninger trenger et sted å være. Og det ønsker jeg å hjelpe dem med, når det gamle Tømmerbygget på Høgskolen nå står tomt! Jeg håper at dette bygget kan brukes til noe som er til glede for de lagene og foreningene i Åmot som enten har behov for et fast tilholdssted eller et midlertidig sted å være.

Jeg ønsker å gi lag og foreninger samme muligheten som vi i Åmot Arbeiderparti har vært så heldig å få, ved å ha et eget kontor. Vi ser hvor godt og viktig det er for oss, et eget sted hvor vi kan utfolde oss og ha et eierskap til selv. Derfor ønsker jeg at vi i kommende kommunestyreperiode skal arbeide for at Tømmerbygget på Høgskolen kan brukes som et frivillighetens hus. Et hus hvor lag og foreninger kan leie seg inn til en rimelig husleie som er tilpasset laget/foreningen. Kanskje kan en individuell husleie i kombinasjon med en felles dugnad for de som leier seg inn være nok til å opprettholde bygget? Da vil man kunne dekke driftsutgiftene og fremtidens vedlikeholdsbehov i et samarbeid mellom kommunen og de lokale lag og foreninger som har tilholdssted i bygget.

Åmot kommune har for lite lokaler som kan huse lag og foreninger. Selvom kulturhuset er et fint sted å være for møter, finnes det ikke lagringsplasser der eller faste rom for alle de lag og foreninger som har behov for et fast tilholdssted.

Derfor er det viktig for meg at vi i kommende kommunestyreperiode arbeider med å åpne opp det gamle Tømmerbygget som et frivillighetens hus. Slik at lag og foreninger kan få sitt eget sted å være til å enten ha møter, lagre utstyr eller rett og slett ha et kontor. Tømmerbygget består av gamle klasserom og kontorer, og er således godt egnet til å møbleres av hver enkelt lag og forening slik som de har behov for det. Og vi får i tillegg en god bonus i at den flotte bygningen er i regelmessig bruk.

Skal vi lykkes med vårt arbeid for frivillighet, kultur og folkehelse i Åmot er det viktig at vi gir de lagene og foreningene som trenger det, et sted å være. Enten alene eller i samarbeid med noen andre.

 

%d bloggere liker dette: