Hurra for Birken!

Hurra for Birken!

Birkebeinerarrangementene er viktige for oss, de setter kommunen vår på kartet og bidrar årlig med en betydelig inntekt til lag og foreninger for deres dugnadsinnsats under Birken. Men det er først og fremst den imponerende dugnadsinnsatsen og folkefesten som kjennetegner Birken! Her er det mange tusen mennesker som bidrar hver år, uten selv å motta betaling for det, men for å bidra til Birkebeinerfesten. Birken har er system hvor de betaler «lønn» direkte til lag og foreninger for deres dugnadsinnsats, ikke til enkeltpersoner. Og for mange lag og foreninger er dette en unik mulighet til å få noen sårt tiltrengte kroner inn i kassa.

I avisene blir Birken fremstilt som en storstilt næringslivsfest hvor toppsjefene sykler etter hverandre, hvor konkurransen om å ha dyrest og best utstyr er like viktig som å komme kjapt i mål. Derfor må vi knuse noen myter om Birken. Birken en folkefest, det er breddeidretten, folkehelsa og treningsmålet den jevne mosjonisten vil oppnå, men også for toppidrettsutøveren eller toppsjefen. Bare se på avisoppslaget i Østlendingen i dag, hvor Cato Henriksen har brukt Birken som treningsmål for å komme seg tilbake i form. Og det er jo akkurat det som kjennetegner Birken. Treningsmålet, men også turopplevelsen.

Fra Birkebeinerrennet i 2002 da jeg som Birkenjournalist intervjuet Aino-Kaisa Saarinen

Fra Birkebeinerrennet i 2002 da jeg som Birkenjournalist ved Åmot ungdomsskole fikk intervjue Aino-Kaisa Saarinen.

Samtidig så setter det jo virkelig Åmot og da kanskje spesielt Rena på kartet. Vi er hovedstaden i Birkebeinerriket og folkehelsa står sentralt hos oss. Birken er ikke toppidrett, men breddeidrett.

Birkebeinerfesten setter lag og foreninger i stand til å ha en aktivitet, samtidig som det selvsagt også er en stor inntektskilde for sine eiere. Nemlig Rena idrettslag, Lillehammer sykleklubb og Lillehammer skiklubb. At Birken eies av idrettslag er noe vi andre også nyter godt av, med lave treningsavgifter, Rena idrettslags kjøp av Digeråsen alpinanlegg og Renabakkene som nylig ble renovert og ikke minst fotballaktiviteten på Engvoll. Nå blir også en ny basishall for turnerne i Åmot kombinert med skolebygg på Rena en realitet, som en følge av et samarbeid mellom Rena idrettslag og Åmot kommune. Det er utvilsomt Rena idrettslags inntekter fra Birken som gjør dette mulig.

Birkebeinerjournalistene på Åmot ungdomsskole nyter også godt av Birken, der de årlig bidrar med noen kroner for at det prosjektet kan opprettholdes og videreutvikles. Det skaper engasjert ungdom som lærer på en unik måte og som er gode ambassadører for Birkebeinerfesten. Samtidig er jo også Birken et viktig bidrag til det lokale næringslivet.

Birken er ingen storstilt næringsfest, det er folkehelse, treningsmål, glede og engasjement! Samtidig gir arrangementene stor avkastning til breddeidretten i våre kommuner! Birkebeinerne har også en unik historie, så slik sett bør vi arbeide videre med det styreleder i Birken, Hans Petter Wahl Adolfsen, sier i dagens Østlendingen. Kanskje vi skal få det inn på UNESCOs verdensarv-liste?

Vi må være glad for at Birken er i kommunen, de bidrar med utrolig mye for oss som lokalsamfunn. Mer enn vi kanskje tror, så jeg ønsker Birkebeinere og arrangører hjertelig lykke til med et flott arrangement!

Les også:
Setter Åmot på kartet (eksternt innhold)

Se også intervjuet med meg på YouTube om Birken, som ungdomsreporterne fra Åmot ungdomsskole gjennomførte i går. 🙂 Flinke ungdommer!

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Gjennom de siste fire årene har vi prioritert barn og unges oppvekst og læring. Vi har vært opptatt av å rehabilitere skolebyggene på Rena for å skape et godt læringsmiljø. I tillegg har vi gitt rektorer mulighet til å være rektorer, ved å ha en skolefaglig koordinator i kommunen og dermed dra administrative oppgaver ut fra skolen og inn på rådhuset i stedet, slik at rektor kan ha fokus på utviklingen av skolen som læringsarena.

Satsning på skole har vært en viktig forutsetning for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet sitt samarbeid. Åmot Arbeiderparti vil prioriterer barn- og unges læring også de neste fire årene. I en tid hvor det er stort fokus på kvalitetsarbeid og resultater i skolen, må det skape et godt miljø for læring med motiverte lærere. Vi som politikere etterspør resultater, vi krever resultater, da må vi gi rom og handlefrihet for at best mulig resultater skal kunne skapes. En satsning på Åmotstandarden er det vi ønsker oss fremover.

Åmot Arbeiderparti ønsker ikke at lærertettheten i skolen skal reduseres. Jeg mener at å prioritere barns læring er en viktig prioritering for fremtida, hvor flere fullfører skolen og noen blir lærlinger, andre blir studenter eller noen kommer seg direkte i jobb. I dag ser vi at mange av de som ikke fullfører skolen ender som arbeidsledige, det er for eksempel ikke bra for oss når vi i fremtiden skal ta hånd om et større antall eldre.

Vi må tenke langsiktig forebygging, den beste forebyggingen kommer av å satse på innholdet i skolen. Åmot Arbeiderparti mener ikke at man skal legge ned skoler så lenge det er faglig forsvarlig å opprettholde aktiviteten der, men når er en skole for liten? Det er et vanskelig spørsmål. Vi kommer ikke til å gå for en nedlegging av oppvekstsentrene så lenge elevantallene opprettholdes og det faglige forsvarlig.

Oppvekstsentrenes fremtid er en vurdering foreldrene selv må ta. Prinsipielt er jeg imot privatskoler. Skoler er noe det offentlige skal ha ansvar for. Derfor mener jeg at dersom alternativet er en privat skole, så er det kommunale skoletilbudet et bedre og mer forutsigbart tilbud for både elever og foreldre.

Vi vil ha søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samt full barnehagedekning i Åmot. Læring og tidlig innsats starter ikke i 1. klasse på skolen, men allerede i barnehagen.

Vi har mer å gjøre innenfor oppvekstområdet, derfor ønsker vi at vår satsning skal fortsette i fire nye år!

Service i Åmot kommune

Service i Åmot kommune

Det er ikke til å komme unna at Åmot kommune har fått endel pepper etter at man endret på servicetorget og omarbeidet sentralbordløsningen. Det har rett og slett vært vanskelig å komme i kontakt med kommunen, og jeg har aldri forsøkt å forsvare løsningen som ble valgt. Snarere tvert imot har jeg vært svært kritisk til den. Men vi må se fremover, Arbeiderpartiet mener kulturhuset kan være nøkkelen til suksess.

(mer…)

Fått brosjyren i posten?

Fått brosjyren i posten?

Brosjyre om alt vi har å tilby i kommunen ligger i postkassa di nå!

Brosjyre om alt vi har å tilby i kommunen ligger i postkassa di nå!

Etter en tid med endel stusselig lesning i avisene fra Åmot, syntes jeg det var skikkelig stas å få denne brosjyren i postkassa!

Nå har vi fått en brosjyre som inneholder en skikkelig presentasjon av kommunen. Dette er et godt redskap for kommunen å kunne bruke da man skal ta imot nye innbyggere, Forsvaret eller studentene. Det forteller med gode bilder og fine ord om alt vi faktisk har å tilby her. For vi er kanskje en liten kommune «midt inni skauen», men hva denne lille kommunen «midt inni skauen» har å tilby vil overraske de fleste! Nå har vi en brosjyre som kan fortelle litt om det! 🙂

Tidligere har jeg anbefalt dere å lese kommuneplanen, denne brosjyren er et fint supplement til den. Så her er det bare å lese folkens, legger ved lenken til brosjyren nedenfor teksten!

Les brosjyren her: Åmot kommune – Vilje til vekst

God lesning! 🙂

Handelshøgskolen på Rena

Handelshøgskolen på Rena

Ambisjonen om å etablere en handelshøgskole på Rena er i dag enda nærmere. I mandag deltok jeg på åpningen av mastergradsstudiene i business administration (MBA) på Rena. Dermed er studiet som kan gi deg status som siviløkonom opprettet her på campus Rena!

For et par år siden ga Åmot kommune et bidrag til å etablere dette studiet, der vi gikk inn i samarbeid med Sparebanken Hedmark og Mediehuset Østlendingen om å etablere et professorat her på Rena. Å etablere høgskoleavdelingen på Rena som noe mer enn en «høgskoleavdeling», men å i stedet kunne kalle den en handelshøgskole er målet! Da vil konkurrere på lik linje med BI eller NHH i Bergen om studentene og bli anerkjent ved å være en av de store handelshøgskolene for utdanning av ledere til både offentlige og privat sektor.

Vi må arbeide mer aktivt for å etablere et solid og godt privat næringsliv i vår region. Opprettelsen av MBA-studiet er et viktig bidrag til å skape ledere innenfor det private næringslivet som kan bidra med sin kompetanse for å utvikle og skape vekst i innlandet.

Det er viktig at Åmot kommune bidrar aktivt til å etablere nye og spennende studier her på campus Rena. Med mandagens åpning av MBA-studiet har vi enda et bein å stå på for campus Rena. Og er enda et skritt nærmere målet om å kunne kalle oss en handelshøgskole.

Gratulerer med opptaket til studentene og lykke til med studiene! 🙂

Uakseptabel sjikane av Hauge

Uakseptabel sjikane av Hauge

Det er uakseptabelt det man kan få lese om i dagens Østlendingen. Der fremkommer det at folk har forsøkt å skremme Tore Hauge og hans kone Sara til taushet. De ble skremt av en stor eksplosjon og røyk på gårdsplassen sin, antakeligvis fordi noen forsøker å skremme dem.

Les artikkelen her: Opplever gjentatt trakassering mot eiendommen sin

At vi i tillegg kan lese om at noen har tømt søpla si i innkjørselen dems, har gått rundt huset deres på nattestid med motorsag, veltet grillen, forsøkt å slippe hestene fri også videre. Det er faktisk ikke annet enn uakseptabel oppførsel.

Jeg synes det er forferdelig trist at Tore og Sara har måtte oppleve å bli utsatt for slik trakassering og sjikane. Jeg opplever Tore som en meningsrik mann, med tydelige meninger og som en uredd debattant. Jeg har stor respekt for han og for Sara. Jeg skal innrømme at det ikke bare har vært en gang jeg har vært uenig med Tore, men jeg respekterer faktisk at vi er uenige. Og jeg unner virkelig ikke verken Tore eller Sara å måtte oppleve slik sjikane.

Les også: – Helt uakseptabelt, rett og slett trakassering.

Jeg har aldri opplevd den formen for sjikane som Tore og Sara har opplevd. Jeg har derimot opplevd ganske tøffe kommentarer på sosiale medier. Der har jeg blitt kalt alt fra apekatt til å bli gitt beskjed om å vokse opp. Jeg leste sågar en gang at en person mente at dersom jeg eller noen i min familie skal bli syk, så fortjente vi ikke legehjelp. Det var ganske tøft å tenke tilbake på før sommeren, da vi opplevde et dødsfall i familien. (For ordens skyld: Vi opplevde et fantastisk flott helsevesen altså! Norge på sitt beste!)

Når man stikker hodet frem i offentligheten, så skal man ha stor takhøyde for hvilke reaksjoner man kan få i retur, som kanskje til og med er innenfor ytringsfrihetens rammer. Men vi er bare mennesker alle sammen, det er kanskje greit å tenke på før man formulerer seg eller før man gjennom fører slike handlinger som Tore og Sara ble utsatt for. Det gjelder enten om man ytrer seg på Facebook eller om man kaster raketter inn på eiendommen til en motdebattant. Vi er bare folk alle sammen, med både meninger og følelser.

Slik sjikane og trakassering skal vi ikke ha i Åmot.