Birkebeinerland og et lokalhistorisk museum?

Birkebeinerland og et lokalhistorisk museum?

Det er ingen kommunal oppgave alene å etablere Birkebeinerland på Rena syd. Men det er viktig å opprette en lokalhistorisk forankring til Birkebeinerne i kommunen vår. Vi er tross alt Birkebeinerriket.

Åmot Arbeiderparti er ikke imot å etablere et Birkebeinerland på Rena syd, tvert imot, vi trenger å fortelle Birkebeinerhistorien. Men vi mener det hadde vært flott å kunne se det i sammenheng med opprettelsen av et lokalhistorisk museum. Åmot har en historie som må fortelles. Derfor ønsker vi at det etableres et lokalhistorisk museum på Rena syd, i kombinasjon med et Birkebeinerland. Vi mener at kommunens unike historie som tar for seg kartonghistorien, historien om kraftutbyggingen og ikke minst Birkebeinerhistorien må fortelles.

Kartongparken på Rena syd er en del av vår historie som bør formidles. Industrihistorien om Kartongen, som også gjorde at strømmen kom til bygda!

Kartongparken på Rena syd er en del av vår historie som bør formidles. Industrihistorien om Kartongen, som også gjorde at strømmen kom til bygda!

Åmot kommune har jo en unik historie knyttet til over 100 år med kraftutbygging, vi har en unik kvartalstruktur i sentrum med Tømmerkatedralen og Kartongpipa som viktige symboler på vår lokalhistorie. Den flotte turstien som nå går langs Glomma kan være en flott historieforteller, dersom vi får opp informasjonstavler som forteller om de ulike stedene stien går langs.

Men det er ikke en kommunal oppgave å alene etablere et Birkebeinerland, derfor bør det tas kontakt med private aktører, Anno museum og Hedmark Fylkeskommune med tanke på å se på mulighetene for å etablere et Birkebeinerland. Da i kombinasjon med et lokalhistorisk museum som tar for seg kartonghistorien, historien om kraftutbygging og Birkebeinerhistorien.

Vi fremmet dette forslaget sammen med Høyre i formannskapet 26. august, dessverre ble forslaget nedstemt av Senterpartiet.

Hurra for Birken!

Hurra for Birken!

Birkebeinerarrangementene er viktige for oss, de setter kommunen vår på kartet og bidrar årlig med en betydelig inntekt til lag og foreninger for deres dugnadsinnsats under Birken. Men det er først og fremst den imponerende dugnadsinnsatsen og folkefesten som kjennetegner Birken! Her er det mange tusen mennesker som bidrar hver år, uten selv å motta betaling for det, men for å bidra til Birkebeinerfesten. Birken har er system hvor de betaler “lønn” direkte til lag og foreninger for deres dugnadsinnsats, ikke til enkeltpersoner. Og for mange lag og foreninger er dette en unik mulighet til å få noen sårt tiltrengte kroner inn i kassa.

I avisene blir Birken fremstilt som en storstilt næringslivsfest hvor toppsjefene sykler etter hverandre, hvor konkurransen om å ha dyrest og best utstyr er like viktig som å komme kjapt i mål. Derfor må vi knuse noen myter om Birken. Birken en folkefest, det er breddeidretten, folkehelsa og treningsmålet den jevne mosjonisten vil oppnå, men også for toppidrettsutøveren eller toppsjefen. Bare se på avisoppslaget i Østlendingen i dag, hvor Cato Henriksen har brukt Birken som treningsmål for å komme seg tilbake i form. Og det er jo akkurat det som kjennetegner Birken. Treningsmålet, men også turopplevelsen.

Fra Birkebeinerrennet i 2002 da jeg som Birkenjournalist intervjuet Aino-Kaisa Saarinen

Fra Birkebeinerrennet i 2002 da jeg som Birkenjournalist ved Åmot ungdomsskole fikk intervjue Aino-Kaisa Saarinen.

Samtidig så setter det jo virkelig Åmot og da kanskje spesielt Rena på kartet. Vi er hovedstaden i Birkebeinerriket og folkehelsa står sentralt hos oss. Birken er ikke toppidrett, men breddeidrett.

Birkebeinerfesten setter lag og foreninger i stand til å ha en aktivitet, samtidig som det selvsagt også er en stor inntektskilde for sine eiere. Nemlig Rena idrettslag, Lillehammer sykleklubb og Lillehammer skiklubb. At Birken eies av idrettslag er noe vi andre også nyter godt av, med lave treningsavgifter, Rena idrettslags kjøp av Digeråsen alpinanlegg og Renabakkene som nylig ble renovert og ikke minst fotballaktiviteten på Engvoll. Nå blir også en ny basishall for turnerne i Åmot kombinert med skolebygg på Rena en realitet, som en følge av et samarbeid mellom Rena idrettslag og Åmot kommune. Det er utvilsomt Rena idrettslags inntekter fra Birken som gjør dette mulig.

Birkebeinerjournalistene på Åmot ungdomsskole nyter også godt av Birken, der de årlig bidrar med noen kroner for at det prosjektet kan opprettholdes og videreutvikles. Det skaper engasjert ungdom som lærer på en unik måte og som er gode ambassadører for Birkebeinerfesten. Samtidig er jo også Birken et viktig bidrag til det lokale næringslivet.

Birken er ingen storstilt næringsfest, det er folkehelse, treningsmål, glede og engasjement! Samtidig gir arrangementene stor avkastning til breddeidretten i våre kommuner! Birkebeinerne har også en unik historie, så slik sett bør vi arbeide videre med det styreleder i Birken, Hans Petter Wahl Adolfsen, sier i dagens Østlendingen. Kanskje vi skal få det inn på UNESCOs verdensarv-liste?

Vi må være glad for at Birken er i kommunen, de bidrar med utrolig mye for oss som lokalsamfunn. Mer enn vi kanskje tror, så jeg ønsker Birkebeinere og arrangører hjertelig lykke til med et flott arrangement!

Les også:
Setter Åmot på kartet (eksternt innhold)

Se også intervjuet med meg på YouTube om Birken, som ungdomsreporterne fra Åmot ungdomsskole gjennomførte i går. 🙂 Flinke ungdommer!

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Åmot Arbeiderparti prioriterer barn og unges læring

Gjennom de siste fire årene har vi prioritert barn og unges oppvekst og læring. Vi har vært opptatt av å rehabilitere skolebyggene på Rena for å skape et godt læringsmiljø. I tillegg har vi gitt rektorer mulighet til å være rektorer, ved å ha en skolefaglig koordinator i kommunen og dermed dra administrative oppgaver ut fra skolen og inn på rådhuset i stedet, slik at rektor kan ha fokus på utviklingen av skolen som læringsarena.

Satsning på skole har vært en viktig forutsetning for Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet sitt samarbeid. Åmot Arbeiderparti vil prioriterer barn- og unges læring også de neste fire årene. I en tid hvor det er stort fokus på kvalitetsarbeid og resultater i skolen, må det skape et godt miljø for læring med motiverte lærere. Vi som politikere etterspør resultater, vi krever resultater, da må vi gi rom og handlefrihet for at best mulig resultater skal kunne skapes. En satsning på Åmotstandarden er det vi ønsker oss fremover.

Åmot Arbeiderparti ønsker ikke at lærertettheten i skolen skal reduseres. Jeg mener at å prioritere barns læring er en viktig prioritering for fremtida, hvor flere fullfører skolen og noen blir lærlinger, andre blir studenter eller noen kommer seg direkte i jobb. I dag ser vi at mange av de som ikke fullfører skolen ender som arbeidsledige, det er for eksempel ikke bra for oss når vi i fremtiden skal ta hånd om et større antall eldre.

Vi må tenke langsiktig forebygging, den beste forebyggingen kommer av å satse på innholdet i skolen. Åmot Arbeiderparti mener ikke at man skal legge ned skoler så lenge det er faglig forsvarlig å opprettholde aktiviteten der, men når er en skole for liten? Det er et vanskelig spørsmål. Vi kommer ikke til å gå for en nedlegging av oppvekstsentrene så lenge elevantallene opprettholdes og det faglige forsvarlig.

Oppvekstsentrenes fremtid er en vurdering foreldrene selv må ta. Prinsipielt er jeg imot privatskoler. Skoler er noe det offentlige skal ha ansvar for. Derfor mener jeg at dersom alternativet er en privat skole, så er det kommunale skoletilbudet et bedre og mer forutsigbart tilbud for både elever og foreldre.

Vi vil ha søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO, samt full barnehagedekning i Åmot. Læring og tidlig innsats starter ikke i 1. klasse på skolen, men allerede i barnehagen.

Vi har mer å gjøre innenfor oppvekstområdet, derfor ønsker vi at vår satsning skal fortsette i fire nye år!

Service i Åmot kommune

Service i Åmot kommune

Det er ikke til å komme unna at Åmot kommune har fått endel pepper etter at man endret på servicetorget og omarbeidet sentralbordløsningen. Det har rett og slett vært vanskelig å komme i kontakt med kommunen, og jeg har aldri forsøkt å forsvare løsningen som ble valgt. Snarere tvert imot har jeg vært svært kritisk til den. Men vi må se fremover, Arbeiderpartiet mener kulturhuset kan være nøkkelen til suksess.

(mer…)

Fått brosjyren i posten?

Fått brosjyren i posten?

Brosjyre om alt vi har å tilby i kommunen ligger i postkassa di nå!

Brosjyre om alt vi har å tilby i kommunen ligger i postkassa di nå!

Etter en tid med endel stusselig lesning i avisene fra Åmot, syntes jeg det var skikkelig stas å få denne brosjyren i postkassa!

Nå har vi fått en brosjyre som inneholder en skikkelig presentasjon av kommunen. Dette er et godt redskap for kommunen å kunne bruke da man skal ta imot nye innbyggere, Forsvaret eller studentene. Det forteller med gode bilder og fine ord om alt vi faktisk har å tilby her. For vi er kanskje en liten kommune “midt inni skauen”, men hva denne lille kommunen “midt inni skauen” har å tilby vil overraske de fleste! Nå har vi en brosjyre som kan fortelle litt om det! 🙂

Tidligere har jeg anbefalt dere å lese kommuneplanen, denne brosjyren er et fint supplement til den. Så her er det bare å lese folkens, legger ved lenken til brosjyren nedenfor teksten!

Les brosjyren her: Åmot kommune – Vilje til vekst

God lesning! 🙂