Mandag ble det første spadetaket tatt på ny flerbrukshall og turnhall, med klasseromsdel på Rena skole.
Dette var det viktigste prosjektet Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet har samarbeidet om de siste fire årene. Derfor er var vi selvsagt veldig glade på mandag, når første spadetaket ble tatt. Allerede i 2008 foreslo Arbeiderpartiet å bygge skolebygg på Rena, sammen med Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er det nå i ferd med å bli realisert!

I budsjettet for 2011 ble skolebygg fjernet fra kommunens langtidsbudsjett av Senterpartiet og SV. Det var derfor viktig for oss etter valget i 2011 å få lagt skolebygg inn i kommunens langtidsbudsjett igjen. Nå er første spadetak tatt og det viktigste prosjektet i vårt samarbeid realitet! Etter budsjettbehandlingen for året 2011 skrev jeg en kronikk i Østlendingen som jeg kalte «En dårlig magefølelse», som en følge av at Senterpartiet og SV vedtok å fjerne skolerehabiliteringensprosjektet, både pengene, men i tillegg avslutte utredningene rundt det. De ønsket ikke å prioritere skoleutbygging. Les kronikken her.

Jeg skjønner behovet for å ta del i æren med skoleutbygging på Rena, men etter dagens avisoppslag i Østlendingen må jeg minne om følgende:
I løpet av 2003 – 2011 som Senterpartiet og SV hadde «styringa» løftet de ikke frem denne saken en gang, men snarere tvert imot ble våre forslag nedstemt flere ganger. Blant annet i 2008 fremmet Hans Petter Wahl Adolfsen og Mona Strand forslag om å rehabilitere skolene på Rena, noe som ble nedstemt. Imidlertid samlet Arbeiderpartiet støtte til en utredning i 2009, men som da ble avsluttet ved budsjettbehandlingen for 2011, hvor Senterpartiet og SV fjernet skolerehabiliteringen fra økonomiplanperioden fra og med budsjettet for 2011 står det i protokollen, hvor de vedtok følgende:

(…)

5. Forprosjekt Åmot Ungdomsskole/Rena barneskole i 2012 strykes
6. Ventilasjonsanlegg Rådhuset forskyves fra 2012 til 2013
7. Rehabilitering skole i 2013 reduseres fra 20 millioner til 5 millioner
8. Rehabilitering skole i 2014 (40 millioner) strykes

(…)

Altså ikke bare strøk Senterpartiet og SV skolebyggene ut fra økonomiplanen i forrige periode, de avsluttet også utredningene! Kanskje de kan ta æren for dette, da dette åpenbart har forsinket prosessen?

Arbeiderpartiet fikk sammen med Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet saken på kartet igjen og inn i budsjettet for 2012 og langtidsbudsjettet. Det var årsaken til at saken ble vedtatt. Så dette er en sak vi har fremmet og det husker nok de aller fleste. Ja, æres den som æres bør!

Men det er ugreit å fremstille det som vi hele tiden har vært enig, for det har vi ikke vært. Men at vi endelig til sist fikk enstemmighet er bra. Men var jammen ingen selvfølge. Faktisk var heller ikke skoleutbygging eller skolerehabilitering nevnt i partiprogrammet for Senterpartiet i perioden 2011-2015, noe Arbeiderpartiet hadde i vårt partiprogram. Så å skulle ta æren for skoleutbygging nå er relativt frekt, man skulle jo kanskje da ha forventet at man da også løftet en finger til ære for skolene i Åmot også før når man hadde muligheten til det? Når man har sittet med ledelsen i Åmot kommune i åtte år så var jo mulighetene til stede.

Faktisk ble jeg intervjuet om dette i Østlendingen 14. september 2011, like etter valget var opptalt sist og det var kjent at jeg ble ordfører uttalte jeg følgende:

(…)

– Ny barnehage på Rena syd slik Senterpartiet og SV har ivret for, kan være en måte å trekke til seg nye innbyggere?
– Ja, og det er sånn det ble, selv om Ap ikke har stemt for det. Vi ville heller bygge på og utvide de andre barnehagene, og omdisponere pengene til et nytt skolebygg. Vi synes det er litt for råflott med en ny barnehage på Rena syd.

– Nytt skolebygg koster også penger?
– Det er ikke sikkert det ville blitt så dyrt hvis vi pusser opp det vi har nå.

(…)

Arbeidet med skolerehabiliteringsprosjektet har tatt lang tid, men det er viktig med godt forarbeid som vi nå mener at vi har gjort. At man har fokus og en klar prioritering har vist at det gir resultater. Det har vært en bred prosess, hvor alle parter har blitt involvert, med elever, lærere, politikere og administrasjon. De frivillige organisasjonene har blitt invitert tidlig inn i prosessen og har kunnet gi sine innspill, noe som gjør at den nye flerbrukshallen kan brukes av mange.

Samarbeidet med Rena idrettslag om den nye turnhallen er vi i tillegg glad for at blir realisert som en del av prosjektet. Dette gjør at det blir aktivitet på Nordre Kirkeberget fra tidlig morgen, til sen kveld. At alle enheter samles på ett sted gir også foreldrene en trygghet for sine håpefulle, da de vil oppholde seg i et kjent og trygt miljø fra morgen til kveld.

Mandag startet første byggetrinn, av to, som hvor det første vil stå ferdig i august 2016. Når dette byggetrinnet er ferdig vil man starte med å rehabilitere Åmot ungdomsskole sin klasseromsdel og praktiskestetiske rom (mat og helse, kunst og håndtverk, musikkrom og sløydsal) som skal være for begge skolene, samt rehabilitering av kjellerlokalene på Rena skole. Vi åpner også der for flerbruk blant lag og foreninger på kveldstid. Byggetrinn to har oppstart i august 2016.