Personalpolitikk i Åmot kommune

Det er riktig som Gjems skriver i sitt leserinnlegg 11. juni at det er rundt 10 % sykefravær i Åmot kommune. Det er heller ikke utenkelig at Gjems har rett i at sykefraværet har økt som en følge av budsjettdiskusjonen og den usikre situasjonen som Senterpartiet, SV, FrP og Mona Strand (uavhengig) satte kommunen i 25. februar 2015. (mer…)

Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Velkommen til bloggen min! Som ordfører og ordførerkandidat så tar man gjerne litt for gitt at folk kjenner meg. Men det er kanskje ikke slik at alle gjør det allikevel, derfor tenkte jeg å bruke et blogginnlegg på å presentere meg selv, slik at dere får vite mer om meg.

(mer…)

Uansvarligheten som ble reddet av refusjonskravet.

Uansvarligheten som ble reddet av refusjonskravet.

Av:

Ann Evelyn Bergli, leder Åmot AP

Espen Andre Kristiansen, ordfører og ordførerkandidat Åmot AP

Tove Brenna Holmen, varaordførerkandidat

Åmot kommune har nå fått godkjent refusjonskravet på de ressurskrevende brukerne. Dermed fikk opposisjonen i Åmot bestående av SP, FrP, SV og Mona Strand (uavhengig) en gavepakke som reddet budsjettet for dem.

De visste ikke i februar at disse inntektene ville komme da de vedtok omfattende budsjettendringer. At de nå påstår og antyder at de hadde kontroll og visste hva de gjorde er i beste fall bare en bløff i stede for å ta ansvar for hva de virkelig gjorde. Nemlig å vedta et budsjett med underskudd.

At de nå antyder at de hadde et budsjett i balanse er dessverre ikke sant.

Demonstrasjonen for å få et budsjett i balanse var berettiget. Og den hadde en virkning i form av at opposisjonen måtte finne en løsning for å få budsjettet i balanse. Nå var det ikke opposisjonen som fant løsningen, men de tar mer enn gjerne æren for den. Mens vi andre selvsagt er klar over at det er administrasjonens refusjonskrav de nå tar æren for. Godt vi har en dyktig administrasjon i Åmot kommune!

Opposisjonen skapte en usikkerhet ved å endre budsjettet i februar og april uten å vise hvor de skulle ta pengene fra i stedet. Opposisjonen får ta ansvaret for den usikkerheten de selv skapte i stedet for å løpe fra ansvaret og skylde på Arbeiderpartiet.

Å skylde på andre når opposisjonen selv satte kommunen i en slik situasjon er en direkte ansvarsfraskrivelse.

God sommer!