Vilje til vekst

Vilje til vekst

Åmot kommunestyre vedtok 6. mai 2015 samfunnsdelen i ny kommuneplan for Åmot. Gjennom vedtaket har kommunen fått et nytt verktøy for å utvikle Åmot mot år 2030 – både som samfunn og organisasjon. Kommuneplanen skal kommunen bruke aktivt i saksbehandlingen, og målene i den nye samfunnsdelen må vi knytte sammen med de neste års budsjett- og økonomiplanarbeid. (mer…)

Eldre skal bli mer aktive

Eldre skal bli mer aktive

Østlendingen skrev 21.07.15 en flott artikkel fra Løten om at eldre skal bli mer aktive. – Målet er at eldre skal bli mer selvhjulpne i egen bolig, men det krever fokus på «Hverdagsrehabilitering». Hverdagsrehabilitering handler om livskvalitet. Det handler om å kunne styre eget liv lengst mulig.

(mer…)

Osinga får det til!

Osinga får det til!

Det var imponerende å være i Osen på stand med Arbeiderpartiet i dag. Rekordoppmøte på Osendagene! Osinga får det til altså!

Det er imponerende å se hvordan man får det til i Osen. Det er rett og slett en helt unik stå-på-vilje og et samhold i Osen som gjør at alt de tar i blir til gull. Her må man bare være så ærlige å si at Renaingene har noe å lære. Å gjennomføre et slikt arrangement på en så god måte med en slik oppslutning er rett og slett noe man skal være stolt av!

Så kjære Osinger: Tusen takk for en flott dag i Osen i dag! 🙂 Døkk er flinke!

Og PS!

Jeg og varaordfører Sissel undertegnet oppropet om utbedring av veien! 🙂 Selvsagt er vi enig i det! Så nå må bare fylkeskommunen følge opp, vi skal i alle fall gjøre vårt for at veien skal bli utbedret!

Fire år siden 22. juli

Fire år siden 22. juli

I dag for 4 år siden ble 77 mennesker brutalt myrdet av en gal mann med våpen. Først ble 8 mennesker drept i bombeangrepet i regjeringskvartalet. I tillegg ble titalls vis av mennesker skadet som følge av bomben. Så jaktet massemorderen opp barn og unge på Utøya og totalt 69 stykker ble brutalt myrdet. Også her ble 66 ungdommer skadet, mange av dem for livet.

Dette var en svært målrettet terrorhandling. Og slik jeg ser det er det bare kujoner som kan gjøre det massemorderen gjorde denne dagen, kujoner som er redde for demokratiets stemme bært av unge mennesker.

I dag går mine tanker til alle berørte, spesielt til de som ble frarøvet sine umistelige kjære. Jeg vil avslutte med å gjenta Jonas Gahr Støre fra tidligere i dag:

Vi skal ikke la terrorisme vinne, ikke la vold splitte og forandre samfunnet vi er glad i og stolte av. Vi skal stå mot hatet, kjempe mot fordommer.

Vi skal aldri glemme!!